Tiêu chuẩn Toàn cầu về An toàn thực phẩm của Hiệp hội bán lẻ Anh Quốc -BRC

Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm không chỉ có HACCP, ISO 22000, Global GAP,.. mà còn có thêm các tiêu chuẩn khác được GFSI công nhận. BRC Food Issue 8 (BRC-8) chính thức có hiệu lực thay thế BRC-7 vào tháng 8/2018 và trở thành môn học bổ sung trong khóa Quản lý an toàn thực phẩm tại Viện UCI.

Giới thiệu

BRC (British Retail Consortium) Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm của hiệp hội bán lẻ anh quốc, tiêu chuẩn toàn cầu BRC đã được tạo ra để thiết lập tiêu chuẩn cho việc cung cấp các sản phẩm thực phẩm và đóng vai trò như một bằng chứng cho các nhà bán lẻ và các chủ cơ sở sản xuất chứng minh trách nhiệm khi đối mặt với khả năng bị truy tố của của các quan thực thi.
Đạt được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Toàn cầu về An toàn Thực phẩm – BRC chứng tỏ được mức độ năng lực của bạn trong hệ thống chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và HACPP. Đồng thời, nó thể hiện cam kết của bạn đối với sự an toàn của người tiêu dùng và mối quan hệ của các bên liên quan.
Chúng tôi được BRC chấp thuận cung cấp các cuộc đánh giá chứng nhận và là công ty kiểm tra, xác minh, thử nghiệm và chứng nhận hàng đầu thế giới, chúng tôi có mạng lưới toàn cầu để cung cấp dịch vụ này cho dù bạn ở đâu.

Tiêu chuẩn toàn cầu của BRC về Bao bì và Vật liệu đóng gói và Bảo quản - Phân phối.

Tiêu chuẩn về Bao bì BRC

Để giúp đảm bảo an toàn thực phẩm ở tất cả các cấp của chuỗi cung ứng, nhiều nhà sản xuất thực phẩm hiện đang yêu cầu các nhà cung cấp bao bì thực hiện chương trình Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), chẳng hạn như Tiêu chuẩn toàn cầu BRC về Bao bì và Vật liệu đóng gói.
Tiêu chuẩn này hỗ trợ các nhà sản xuất và chuyển đổi bao bì áp dụng các thực hành sản xuất tốt và hỗ trợ hệ thống quản lý chất lượng để phát triển và sản xuất các vật liệu đóng gói hợp pháp, an toàn đáp ứng các yêu cầu chất lượng của khách hàng.

Tiêu chuẩn BRC về Lưu trữ và phân phối

Lưu trữ và phân phối là những mắt xích cuối cùng trong chuỗi cung ứng thực phẩm, kết nối nhà sản xuất thực phẩm với người tiêu dùng cuối cùng là nhà hàng và nhà bán lẻ. Tiêu chuẩn toàn cầu BRC về Lưu trữ và Phân phối cho phép các công ty chứng minh năng lực của họ trong việc duy trì tính toàn vẹn và an toàn của sản phẩm.
Tiêu chuẩn có liên quan đến các công ty lưu trữ và/hoặc phân phối thực phẩm, hàng tiêu dùng và bao bì, và có thể áp dụng cho tất cả các hình thức vận chuyển.

Lợi ích của chứng nhận

Chứng nhận sẽ giúp đáp ứng mong đợi của khách hàng bằng cách chứng minh các kế hoạch, chương trình và hệ thống mà tiêu chuẩn yêu cầu:
Kế hoạch an toàn thực phẩm Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) để quản lý rủi ro bằng cách tiếp cận từng bước theo hướng dẫn của CODEX Alimentarius ( food code) – một hệ thống ghi nhận và cập nhật những hiểu biết đã được các chuyên gia trên thế giới thống nhất và bao gồm tất cả các nguy hại thực phẩm được biết đến.
Ban lãnh đạo cấp cao cam kết cung cấp đủ nguồn lực để đạt được tiêu chuẩn.
Hệ thống quản lý chất lượng trình bày chi tiết các chính sách tổ chức và quản lý cần thiết để cung cấp khuôn khổ để đạt được tiêu chuẩn.
Một loạt các chương trình tiền đề giải quyết các điều kiện hoạt động và môi trường cơ bản cần thiết cho việc sản xuất thực phẩm an toàn và kiểm soát các mối nguy chung được đề cập trong thực hành sản xuất tốt và vệ sinh tốt

Tại sao chọn tiêu chuẩn toàn cầu BRC cho chứng nhận An toàn thực phẩm?

Tiêu chuẩn BRC được Công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI), một chương trình nhằm hài hòa các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế với sự hỗ trợ của các nhà bán lẻ và nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu thế giới. Do đó, việc công nhận GFSI có nghĩa là bạn có thể sử dụng tiêu chuẩn toàn cầu BRC để đáp ứng các yêu cầu của những người chơi chính này theo một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm duy nhất được quốc tế công nhận.
Với lợi ích và sự công nhận từ quốc tế của tiêu chuẩn này, Viện UCI bổ sung tiêu chuẩn BRC mang đến cho học viên những kiến thức bổ ích, những hiểu biết sâu rộng hơn về các tiêu chuẩn trong ngành quản quản lý an toàn thực phẩm. Cùm tìm hiểu về tiêu chuẩn này thông qua khóa FSMS – quản lý an toàn thực phẩm

Bài khác

Bài viết mới