Album đào tạo doanh nghiệp

Album hoạt động tư vấn doanh nghiệp

Đơn vị chúng tôi - <a href="http://uci.vn/gioi-thieu.php">Viện UCI</a> - sẽ cùng quý công ty xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn Quốc tế như: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, SA8000, GAP và các mô hình quản lý: Lean Management, 6 Sigma, JIT, Kaizen, 5S,... Viện UCI cam kết mang lại chất lượng toàn d ...