Lịch khai giảng khóa học tháng 5, 2021 - Khóa học đánh giá và kiểm soát chất lượng chuẩn quốc tế

Lịch khai giảng khóa học online QC Yellow Belt, HSE Yellow Belt, FSMS Yellow Belt tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chương trình cải tiến cập nhật các ISO phiên bản mới nhất 2018 cùng với phương pháp 6 Sigma, Kaizen & 5S ngay tại Viện UCI kết hợp trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Hãy trở thành người đầu tiên trải nghiệm Chương trình mới tại Viện UCI.Tham khảo kháo học QC Yellow Belt: TẠI ĐÂY
Tham khảo khóa học HSE Yellow Belt: TẠI ĐÂY
Tham Khảo Khóa học FSMS Yellow Belt: TẠI ĐÂY

Hãy cảm nhận học viên về khóa học chất lượng năm 2019 tại Viện UCI 

Bài khác

Bài viết mới