Khóa học Quality Control Green Belt khóa 08

Chúng ta đã bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, thời kì của sự cạnh tranh quyết liệt hơn bao giờ hết. Vì vậy QC (Quality Control) đóng vai trò rất quan trọng nhất đối với doanh nghiệp và là trái tim của doanh nghiệp trong xu thế hiện nay. Do đó, đội ngũ Chuyên gia huấn luyện cấp cao Viện UCI phối hợp cùng đội ngũ giáo viên quốc tế "khai sinh" ra chương trình độc quyền Qualilty Control Green Belt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế.

 
 

Tại sao phải học Quality Control Green Belt?

- Chúng ta đã bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, thời kì của sự cạnh tranh quyết liệt hơn bao giờ hết. Vì vậy QC đóng vai trò rất quan trọng nhất đối với doanh nghiệp và là trái tim của doanh nghiệp trong xu thế hiện nay.
- Nhà thực hành kiểm soát chất lượng đai xanh (Green Belt) là người trưởng nhóm dự án cải tiến chất lượng, chịu trách nhiệm vận hành dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc công việc. Người thành thục công việc chuyên môn kiểm soát chất lượng toàn diện cho doanh nghiệp.
- Sự thành công và triển vọng phát triển của một tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của nhà thực hành kiểm soát chất lượng đai xanh mang đẳng cấp thế giới.
- Là nền tảng để phát triển Đai đen (Black Belt). Đai đen là hạt nhân của nhà quản lý chất lượng tài ba.

Vai trò của nhà thực hành kiểm soát chất lượng (QC Green Belt).


- Xây dựng định hướng chiến lược chất lượng để cụ thể hóa chiến lược là tập trung vào chất lượng khách hàng.
- Duy trì tính hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản lý, cụ thể  quản lý dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế để kiểm soát quá trình.
- Nhà thực hành kiểm soát chất lượng cần tập trung vào những nội dung ưu tiên để cải tiến chất lượng.

Nội dung chương trình:


Hướng dẫn thực hành hệ thống quản lý tinh gọn các tiêu chuẩn ISO’s: 9001, 14001, 45001, 22000…
- Cấu trúc tài liệu tinh gọn các tiêu chuẩn
- Cách thức soạn sổ tay quản lý tinh gọn các tiêu chuẩn ISO’s
- Kỹ thuật soạn quy trình tích hợp các tiêu chuẩn ISO’s
- Ma trận biểu mẫu hồ sơ tinh gọn
Kaizen Lean 6Sigma /Cải tiến liên tục tinh gọn 6Sigma
- Tại sao Kaizen Lean 6Sigma?
- Cách tiếp cận phương pháp Kaizen Lean 6Sigma
- Tinh gọn về chiến lược, Marketing, Nhân sự, kế toán
- Cách giải quyết vấn đề theo Kaizen 6Sigma
- Cách báo cáo G8D của Henry Ford

Total Quality Control/ Kiểm soát quản lý chất lượng toàn diện
- Thực hành nhóm chất lượng
- Kiểm tra chất lượng toàn diện
- Đánh giá chất lượng toàn diện
- Các phương pháp và kỹ thuật kiểm soát chất lượng toàn diện
- Đảm bảo và cải tiến chất lượng

 Tour Insight / Trải nghiệm tại nhà máy đa quốc gia
- Gemba walk
- Báo cáo dự án

Thời lượng và học phí


- Thời lượng chương trình: 24 buổi.
+ 16 buổi online: tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (19h -21h).
+ 4 buổi (2 ngày) offline: chủ nhật ( 8h30- 16h).
+ 4 buổi (2 ngày)  trải nghiệm thực tế tại công ty đa quốc gia.
- Khai giảng: Khóa 08: 13/05/2021.
- Học phí: 11.000.000 VND (bao gồm tài liệu, teabreak, chứng chỉ )
Đặc biệt:
- Ưu đãi 20% cho học viên cũ, học phí còn 8.800.000 đ/hv.
- Ưu đãi 15% cho học viên mới, học phí còn 9.350.000 đ/hv.

Chứng chỉ.

Học viên sau khi hoàn tất khóa học, sẽ nhận 02 chứng chỉ: 
(1) Chứng chỉ do Viện UCI cấp có giá trị toàn quốc; 
(2) Chứng chỉ do Đại Học Lincoln cấp có giá trị toàn cầu mang tính đẳng cấp
.

Chính sách hỗ trợ.

- Đặc biệt: trở thành cộng tác viên của Viện (nhân viên tư vấn hoặc nhân viên chính thức) sau khi khóa học kết thúc.
- Điều kiện tham gia: học viên bắt buộc phải trải qua khóa học QC Yellow Belt , HSE Yellow Belt, FSMS Yellow Belt của Viện UCI. Nếu là học viên bên ngoài phải có 5 năm kinh nghiệm làm QC và biết các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, trường hợp chưa có thì phải học chuyển đổi QC của Viện UCI.
 
Lưu ý: Chương trình này là bản quyền của UCI, cấm sao chép bất hợp pháp, nếu phát hiện sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

 Buổi bế giảng khóa học QC green Belt khóa 1

 

Hình ảnh kết thúc buổi bế giảng

Bài khác

Bài viết mới