Feedback

Cảm nhận của học viên khóa học QAQC, HSE và An toàn thực phẩm FSMS 12/9/2017

Sau khóa học QAQC, HSE và An toàn thực phẩm tại Viện UCI.Các học viên đã có được những khái niệm cũng như cách thức tạo ra hệ thống, cách thức kiểm định hệ thống và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo từng ngành nghề. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các học viên.

Cảm nhận của học viên khóa 20/08/2017

Dưới đây là một số phản hồi của các bạn học viên khóa 20/08/2017.

Cảm nhận của học viên khóa 02/08/2017

Sau mỗi khóa học Viện đều nhận được những phản hồi tích cực từ học viên, sau đây là một số phản hồi của các bạn học viên khóa 02/08/2017.

Cảm nhận của học viên về khóa học QAQC VÀ HSE NGÀY 09/07/2017

Những ý kiến đóng góp của học viên luôn là động lực để Viện tiếp tục phát triển hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của các bạn. Dưới đây là một số cảm nhận của học viên khóa QAQC và HSE ngày 09/07/2017.

Cảm nhận của học viên khóa đánh giá viên nội bộ - ia ngày 30/07/2017

Xin chân thành cảm ơn những đóng góp ý kiến của các anh chị học viên dành cho Viện UCI. Sau đây là một số phản hồi của các anh chị sau khóa học đánh giá viên nội bộ ngày 30/07/2017.

Cảm nhận của học viên Khóa học lớp QAQC & HSE ngày 24/10/2016

"Đảm bảo chất lượng và không ngừng cải tiến". Viện UCI luôn lắng nghe và ghi nhận những đóng góp của các bạn học viên trong suốt 12 buổi của khóa học QAQC và khóa học HSE nhằm phục vụ tốt hơn và nâng cao chất lượng để công tác phục vụ đến các bạn một cách hiệu quả và tốt nhất . Sau đây, Viện UCI chia sẻ một số cảm nhận tiêu biểu của học viên khóa h ...