Chuyên môn chất lượng

HSE là gì? Chữ "E" trong sức khỏe, an toàn và môi trường

Môi trường khác với Sức khỏe & An toàn như thế nào?

Tuân thủ các hướng dẫn của Global GAP

Global GAP là tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới cho ngành nông nghiệp. Tiêu chuẩn này cho phép các nhà sản xuất trong lĩnh vực này chứng nhận những nỗ lực của họ trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, tính bền vững và chất lượng.

Tư duy dựa trên rủi ro ISO 9001/ quản lý rủi ro

Phiên bản ISO 9001:2015 chính thức được ban hành vào ngày 15/9/2015 với nhiều thay đổi nổi bật, trong đó tư duy dựa trên rủi ro được cập nhật trong phiên bản lần này. Sử dụng chu trình PDCA và tập trung vào tư duy rủi ro để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các rủi ro không mong muốn

Mục đích của hệ thống quản lý chất lượng là gì

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 vào trong sản xuất sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy nội lực, củng cố lòng tin của khách hàng với sản phẩm. Mở rộng mối quan hệ đầu tư và thị trường cho doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước

Quy trình và thời hạn sử dụng được liên kết như thế nào?

Việc hiểu rõ thời hạn sử dụng của sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thương hiệu của bạn, nhưng cách xác định thời hạn “tốt nhất” của thực phẩm phụ thuộc nhiều vào các thuộc tính của từng sản phẩm. Khi một nhà sản xuất thực phẩm liên hệ về việc tiến hành nghiên cứu thời hạn sử dụng, một loạt câu hỏi sẽ được hỏi để giúp xác định phươ ...

ISO 14001 - Nền tảng để trở nên xanh

Green Living for Dummies tuyên bố rằng trở nên "xanh" có nghĩa là hành động ngay bây giờ để ngừng sử dụng tài nguyên của Trái đất nhanh hơn những tài nguyên mà Trái đất có thể thay thế.

Sự khác biệt giữa OHSAS 18001 và ISO 45001

Mục đích của mỗi tiêu chuẩn là nhằm cải thiện điều kiện làm việc, ISO 45001 là một phương pháp kiểm soát rủi ro ưu tiên hơn, bắt đầu bằng việc kết hợp sức khỏe và an toàn trong hệ thống quản lý của tổ chức. Nó khuyến khích quản lý cấp trên có vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn trong chương trình an toàn và sức khỏe của nó.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015| hệ thống quản lý chất lượng

Giảm bớt quy tắt, tập trung vào kết quả hoạt động, kết hợp phương pháp tiếp cận quy trình với tư duy dựa trên rủi ro và sử dụng các chu trình P-D-C-A là những gì ISO 9001:2015 đáp ứng cho các tổ chức ngày nay. Bước sang thập niên mới, thời kỳ mới, hệ thống ISO 9001:2015 sẽ giúp các doanh nghiệp lượt bớt một số thủ tục hồ sơ, tài liệu và tập trung ...

Tư duy truyền thống và tư duy tinh gọn

Các công ty ngày trước thành lập và hoạt động dựa trên các kết quả thực tế để tự đưa ra biện pháp khắc phục và cải tiến sản phẩm, nhưng vẫn còn giới hạn vì những hạn chế trong tư duy và cách thức hoạt động. Sau khi Lean ra đời, nhiều hoạt động cải tiến loại bỏ lãng phí được thực hiện, giúp gia tăng nhanh chóng năng suất và chất lượng sản phẩm. Khôn ...

SPC (statistical process control) – kiểm soát quy trình thống kê

Kiểm tra chất lượng cổ điển được thực hiện bằng việc quan sát những thuộc tính quan trọng của thành phẩm và chấp nhận hay loại bỏ thành phẩm. Ngược lại với điều đó, SPC sử dụng những công cụ thống kê để quan sát kết quả làm việc của dây chuyền sản xuất nhằm dự đoán những sự lệch quan trọng mà có thể dẫn tới việc loại bỏ sản phẩm