ISO 9001 – Nền tảng quan trọng cho việc quản lý chất lượng xuất sắc của doanh nghiệp

ISO 9001 được xem là nền móng cơ bản để một doanh nghiệp phát triển bền vững và mạnh mẽ. Để hiểu được ISO 9001 là gì, vì sao bộ tiêu chuẩn này lại quan trọng và phương pháp thực hiện ISO 9001 cho doanh nghiệp như thế nào, hãy tìm hiểu qua bài viết sau đây.

ISO 9001 và lịch sử hình thành

ISO (Viết tắt của tên tiếng Anh International Organisation for Standardisation) là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. Tổ chức ISO đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển thương mại, sản xuất, liên lạc với các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới thông qua hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng.
 
ISO 9001 nằm trong chuỗi seri 9000 do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành
ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế xác định những yêu cầu cần có của hệ thống quản lý chất lượng. Đạt được ISO 9001 chứng tỏ doanh nghiệp, tổ chức có khả năng đáp ứng được các sản phẩm có chất lượng và độ tin cậy cao đến cho khách hàng.
ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn phổ biến nằm trong chuỗi seri ISO 9000, đây cũng là bộ tiêu chuẩn duy nhất mà các tổ chức được cấp giấy chứng nhận.
International Organisation for Standardisation lần đầu tiên công bố tiêu chuẩn ISO 9001 vào năm 1987. Hiện nay, phiên bản mới nhất được ban hành và áp dụng vào năm 2015, thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Mục đích của tiêu chuẩn quản lý chất lượng

ISO 9001 tạo ra hệ thống các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp cần phải tuân theo với mục tiêu đem lại uy tín, hiệu quả kinh tế, sự tin cậy giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với khách hàng trong thương mại quốc gia và quốc tế. ISO 9001 sẽ định hướng cho doanh nghiệp cách để tổ chức và sử dụng nguồn lực có hiệu quả nhất. Đồng thời, mục tiêu của bộ tiêu chuẩn quốc tế này cũng hướng đến tính phòng ngừa cao tất cả các mặt, làm đúng ngay từ đầu, hoạch định trên quy mô tổng thể.

Mục tiêu của ISO chính là giúp doanh nghiệp đạt được hệ thống quản lý chất lượng tốt nhất

Lợi ích mà ISO 9001 mang lại

Áp dụng tiêu chuẩn ISO vào trong hoạt động là một trong những công cụ mang đến hiệu quả chất lượng. Nếu xây dựng và duy trì thành công hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001 trong quản lý chất lượng, doanh nghiệp sẽ gặt hái nhiều lợi ích to lớn:
- Doanh nghiệp được cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 sẽ giúp nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp đối với khách hàng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO cũng có độ tin cậy và uy tín nhất định trên thị trường.
- Áp dụng ISO 9001 thúc đẩy và phát triển con người, chất lượng đời sống công việc sẽ được nâng cao rõ rệt.
-  ISO 9001 trong doanh nghiệp tạo ra tính minh bạch, rõ ràng, do đó giá trị và lợi ích của mỗi người sẽ được nhìn nhận xứng đáng.
- Doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ giảm thiểu rủi ro đáng kể cho nguồn nguyên liệu đầu vào. Nhờ đó, tiết kiệm được chi phí, thời gian sản xuất và cho ra được những sản phẩm/dịch vụ có chất lượng đến cho khách hàng.
- Tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
- Có nhiều cơ hội phát triển lớn hơn nữa trên thị trường kinh tế.
 
Áp dụng thành công ISO 9001 sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp

Đối tượng áp dụng ISO 9001

ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế mà bất kỳ một doanh nghiệp, công ty, tổ chức thuộc bất kỳ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của các ngành nghề nào cũng có thể áp dụng được. Áp dụng ISO 9001 càng sớm, cơ hội để các doanh nghiệp cải tiến, đi những bước lớn hơn càng gần, nhờ đó thành công của doanh nghiệp, tổ chức không còn xa. ISO 9001 là bước đệm đầu tiên để doanh nghiệp có thể đi lên những bước quan trọng hơn như HACCP, ISO 22000.

Thực hiện ISO 9001 như thế nào?

Hiện tại, các tổ chức chưa thực hiện ISO 9001 hay các tổ chức đang thực hiện ISO 9001:2008 đều cần chuyển đổi dần qua thực hiện phiên bản mới, ISO 9001:2015. Thời hạn chuyển đổi được IAF và Ủy ban ISO công nhận là 3 năm kể từ ngày ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nếu như chưa thể thực hiện được, tổ chức phải lần nữa chuyển đổi qua thực hiện phiên bản ISO mới hơn vào năm 2018.
Hệ thống ISO 9001 được thực hiện dựa trên 10 điều khoản cơ bản:
- Phạm vi áp dụng
- Tài liệu viện dẫn
- Thuật ngữ và định nghĩa
- Bối cảnh của tổ chức
- Sự lãnh đạo
- Hoạch định
- Hỗ trợ
- Điều hành
- Đánh giá kết quả hoạt động
- Cải tiến

Và 6 nguyên tắc:

- Hướng vào khách hàng
- Sự lãnh đạo
- Sự tham gia của mọi người và tiếp cận theo quá trình
- Cải tiến liên tục
- Quyết định dựa trên sự kiện
- Quản lý các mối quan hệ
Ưu điểm của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Xét tổng quan, hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng qua những bản cải tiến càng hoàn thiện và chặt chẽ hơn. So với bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 có những khác biệt cũng như ưu điểm nhất định, giúp hệ thống quản lý của tổ chức, doanh nghiệp trở nên toàn diện hơn.
Phiên bản 2015 của ISO 9001 có những thay đổi, cải tiến tạo thuận lợi cho việc sử dụng. Đồng thời, phiên bản mới này được đánh giá là ít quy tắc hơn so với phiên bản cũ 2008.
Mục tiêu của ISO 9001:2015 là tập trung vào kết quả hoạt động bằng cách kết hợp phương pháp tiếp cận quá trình với phân tích rủi ro. Để tạo nên quy trình có sự thống nhất chặt chẽ, ISO 9001:2015 sử dụng các chu trình Plan-Do-Check-Act (PDCA) ở tất cả các cấp trong tổ chức.

Bài khác

Bài viết mới